riet

Riet dat geschikt is om als dakdekkers riet in een rieten dak te worden verwerkt moet afkomstig zijn uit gematigde streken, en gegroeid zijn met de voeten in zoet, arm water.
In Nederland komt goed riet uit; Friesland (o.a. de Makkumerwaard), Noord Holland, Stellendam, Nieuwkoopse plassen, de grote rivieren en vooral uit de kop van Overijssel.

In dit laatste gebied ligt ook Nationaal Park Weerribben-Wieden, waar Bouwknegt Rietdekkers zijn eigen riet vandaan haalt.

Het Nederlandse rietareaal is nog ongeveer 7000 hectare groot. Dit is bij lange na niet genoeg voor de Nederlandse markt. Daarom wordt riet vanuit het buitenlands ingevoerd o.a. Hongarije, Duitsland, Roemenië, Oekraïne, Polen, en China.

U kunt bij ons terecht voor alle soorten binnenlands- en buitenlands riet.

riet